Organisaatioviestinnän ja työohjeiden jakelun jälkeen intranetien kolmanneksi tärkein tehtävä on ’yhteisöllisyyden rakentaminen’ (Intranet-palvelut Suomessa 2016 -selvitys). Käytännössä tätä tapaht…

https://intranet-ostajanopas.fi/2016/11/03/kestavin-yhteisollisyys-syntyy-yhteisosta-itsestaan-ja-intranet-voi-tukea-sita/