Jari Jussila, tutkija, DI, Tampereen teknillinen yliopisto